Vodácké výlety pro školy

Pro mnoho základních a středních škol v ČR je letní vodácký výlet nebo školní vodácký kurz každoroční samozřejmostí. Řada z nich pak dlouhodobě spolupracuje s jednou půjčovnou lodí a ač má občas pocit, že něco trochu drhne, že se ceny zdají vyšší než by musely být nebo se doslechne o super službách běžných u konkurence, nechce se měnit zaběhlou spolupráci a vykročit do neznáma.

Nejen pro usnadnění tohoto kroku, zpřehlednění možností a zjednodušení orientace na trhu služeb půjčoven lodí a raftů je tu naše služba. Umožňuje poptávat nezávazně, těžit ze zkušeností ostatních a tak se rozhodovat správně a transparentně pro nejlepší dostupnou nabídku a ještě ušetřit.

Služby, které je možné žádat

  • certifikovaní vodáčtí instruktoři
  • pomoc s plánováním trasy
  • výuka vodáckých dovedností
  • (další …)
  • doprovodné vozidlo (převoz bagáže)
  • zajištění stravování (rezervace teplých večeří)
  • zajištění noclehu (rezervace místa v kempech)
  • pojištění odpovědnosti a další doplňková pojištění
  • samozřejmě zapůjčení vodáckého vybavení
  • a určitě i něco navíc (sbalit …)

K čemu je školní vodácký výlet dobrý?

V českých podmínkách je vodácký výlet ideální formou školní akce. Náklady na takovou aktivitu jsou ve srovnání s jinými akcemi pro děti většinou o dost nižší a pokud s cenou budeme poměřovat zážitky, zábavu a všechny přínosy, které výlet na vodě mladému člověku přinese, je to jen těžko srovnatelné. Vodáckou zručnost navíc uplatní zpravidla i později v dospělosti, protože v našich zeměpisných šířkách je vodáctví mezi letními volnočasovými aktivitami stále fenoménem v každém věku.

Přínos pro dítě

Objev živlu

Člověk se seznámí s tím, co je řeka. Jakým je nezkrotným živlem, který učí člověka pokoře. Lze se s ním spřátelit a následně z toho přátelství čerpat a užívat splynutí své lodi s říčním proudem. Ač si to v tu chvíli nejspíš neuvědomí, toto poznání v dalším životě využije i v dalších oblastech.

Nová dovednost a sebevědomí

Dítě se seznámí se zásadami bezpečnosti na vodě. Naučí se ovládat loď. Pochopí, že když zabere, přitáhne, loď reaguje. Plavidlo dokáže řídit a když se dovede dohodnout s háčkem / kormidelníkem / ostatními pasažéry, nasměruje ho, kam chce. Dovednost ovládání lodi se v životě nestratí. Přináší sebevědomí, které dítě pro zdravý osobnostní rozvoj potřebuje.

Relax i fyzická aktivita

Voda se dá pojmout odpočinkově, ale také jako naplňující sportovní zážitek. Není nad to, když člověk večer uléhá s pocitem příjemné fyzické únavy.

Hry a nezapomenutelné zážitky

Účastníci poznají vybranou řeku i zajímavosti po jejím toku a v jejím bezprostředním okolí. Na vodě i na souši se dá hrát spousta her pro stmelení kolektivu i jen tak pro zábavu. Je třeba, aby si děti na vodě navzájem pomáhali a společně zvládli náročné situace (těžký jez, špatné počasí atp.). Společný pobyt na vodě tedy kolektiv ve třídě stmelí a odnesou si z něj nezapomenutelné vzpomínky.

České řeky a jejich okolí nabízí romantická zákoutí, divoké hvozdy, masivní skály, zajímavé kulturní a historické památky, zříceniny hradů, muzea pamětihodností, pohodovou atmosféru táboráku pod širým nebem, sportovní zážitky v loni i mimo ní a pro ty kteří to ocení také adrenalínové zážitky na vybraných úsecích řek.

Přírodní pouto

Vodáky oblíbené úseky českých řek bývají v malebné přírodě. Pobyt v přírodě je krmí pro srdce i duši. V dnešní době odosobnění a příklonu k pomíjivým hodnotám, je třeba budovat vazbu s přírodou a trvalými hodnotami, aby člověk pochopil, že je její součástí a jak to všechno hezky k sobě patří a zapadá.

Organizace školního výletu

Zázemí na vodě

Dnešní doba skýtá možnost celou akci velmi dobře zorganizovat a mít pod kontrolou. Telefonní spojení mezi účastníky, zázemím organizátora, doprovodným vozidlem a kempy je dnes samozřejmostí. Řešení čehokoliv nestandardního či neočekávaného tak není žádný problém. Pro dodavatelskou firmu bývá samozřejmostí minimálně pojištění odpovědnosti. Často je to ale také pojištění proti poškození, pojištění proti krádeži vybavení, či jiné typy pojištění. Kempy jsou čím dál lépe vybaveny tak, aby reflektovaly dílčí potřeby vodáků od malých dětí po seniory. Často se v nich dá pořídit dobré teplé jídlo, mívají flexibilní otevírací dobu, koupelku s teplou vodou či čistý splachovací záchod a výjimkou nejsou ani nějaké služby navíc, jako hřiště na nohejbal, hřiště na beachvolejbal, lanový park či jiné sportovně zábavní vyžití.

Ubytování v kempu a strava

Vodáci nocují zpravidla ve stanech, které si rozestaví po vyhrazeném trávníku ve shluku skupiny. V některých případech je možné v kempu také pronajmout chatku. Co se stravy týče, nebývá problém zajistit teplou večeři, popřípadě se cestou stavit na teplé jídlo přes den. Jako snídani a svačinu není špatné vzít něco studeného jako sušenku nebo chléb s máslem ssebou. Ale pokud zásoba není, dá se za nevelký peníz pořídit neco na zub v kiosku. Snaživější organizátoři školních výletů dokáží po dohodě cestu naplánovat a jídlo zarezervovat tak, aby nikomu v břiše nekručelo a všem se dostalo adekvátní výživy.

Bezpečnost především

Důležité je uvědomit si, že voda se organizuje tak, aby byla po všech stránkách především bezpečná. Její parametry se volí pečlivě s ohledem na věk a zkušenost účastníků. Vybere se optimální místo startu, cíle. Průběhu se účastní odpovídající počet certifikovaných instruktorů, kteří mají s vodou, dětmi i konkrétním úsekem bohatou zkušenost. Plavidla a vodácké vybavení mají pak takové vlastnosti, aby si je děti, které jsou poprvé na vodě, dokázali snadno ochočit a riziko problému je tak minimální. V případě vícedenních výletů jsou pak kempy a tábořiště voleny podle podobného klíče, aby skupině zcela vyhovovaly.

Dobře a pohodlně akci naplánovat

Naplánovat vodácký výlet pro školní skupinu dnes není žádným problémem. Půjčovny lodí mají řadu zkušeností, podle kterých rády doporučí co je potřeba. Pokud víte jen základní rámec v kterém byste rádi, aby se akce uskutečnila, nechte ostatní na půjčovnách lodí. Ony vám nabídnou vše podle obvyklých zvyklostí, které zafungovali při desítkách předchozích akcí podobného typu a připraví pro vás obvyklou smlouvu. Při výběru konkrétní firmy je dobré přihlédnout k referencím, které se dočtete v detailu půjčovny lodí v průběhu aukce, ale můžete si ji samozřejmě podle názvu prolustrovat také na internetu.

Slevy pro školy

Školy jsou pro půjčovny lodí zákazníkem, kterého si předchází. Většinou proto, že hromadná objednávka bývá velká a také proto, že se obvykle alespoň jednou ročně opakuje. Proto se firmě vyplatí přání školy po všech stránkách vyjít vstříc, aby s ní byla spokojená a navázala dlouhodobou spolupráci. Půjčovna lodí proto obvykle nabízí školám řadu slev. Pedagogický doprovod dostane často lodě zdarma. Škola dostává pevnou hromadnou slevu (množstevní slevu) na loď a den nebo vyjádřenou procentem v obvyklém rozpětí 5-20% z běžné ceny podle rozsahu objednávky. Při dlouhodobější spolupráci pak přichází na řadu věrnostní sleva a slevy se nezřídka kdy slučují.

Instruktor ví, co a jak

Vodáčtí instruktoři většinou nebývají jen strohým dozorem, který bdí nad tím, aby se nikdo neutopil a pokud se tak začne dít, poskytnou první pomoc. Obvykle pro ně voda znamená víc, než jen teorii načtenou z příruček. Voda, často divoká, pro ně bývá životní vášní. Je s nimi legrace a aktivně se zapojují do společných her. Jsou způsobilí pro práci s dětmi a mládeží, mají s dětmi zkušenosti nejen z vody, ale i z oddílů, či táborů. Ví, co na ně platí a jakým způsobem si s respektem k jejich mladým osobnostem získat jejich zájem i pozornost. Tam, kde je to potřeba, dokáží také asertivně sjednat pořádek a kázeň.

Metodický pokyn Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ukládá, že by skupinu na školním vodáckém kurzu měl doprovázet alespoň 1 certifikovaný instruktor vodní turistiky na každých 10 žáků (to obvykle odpovídá 5 kánoím či 2 raftům).

Organizační obvyklosti aneb jak to chodí

Na jak jet dlouho?

Délka vodáckého výletu trvá obvykle 1-4 dny. Na start a z cíle je nejlepší dopravit se vlakem nebo autobusem, detaily doladíte s konkrétní půjčovnou lodí.

Jaký čekat průběh

Před vyplutím budete poučeni o bezpečnosti a zaškoleni do základních zásad, jak se na vodě chovat. Pod vedením instruktora absolvujete trénink dle vašich preferencí a zvyklostí a můžete vyrazít. Certifikovaný instruktor bývá přítomen v průběhu celého programu. S časovým harmonogramem cesty, zastávkami a kulturně zábavním zpestřením vám dodavatelská firma ráda pomůže.

Doplňkové služby

Můžete využít také doplňkových služeb, jako je například rezervace místa v kempech. Tzn. místa pro stany, pokud existuje podezření, že by se vaše skupina nemusela v daném termínu pohodlně pohromadě utábořit. Firma vám také obvykle umí zajistit teplou večeři, ať už vlastními silami, ve spolupráci s kempem či nedalekou restaurací. Standardem posledních let je také doprovodné vozidlo, které zajistí převoz bagáže mezi kempy, aby byla jistota, že nedojde k namočení věcí, a také skýtá variabilitu pro případ nenadálé komplikace, úrazu či nevolnosti některého z účastníků.

Vodácké rezence a hodnocení firem

Princip služby vodácisobě.cz přináší možnost hodnotit účastníkům výletu, jak byly se službami spokojeni. Mají možnost napsat hodnotící recenzi, kde se mohou vyjádřit k jednotlivým parametrům poskytnutých služeb. Tyto recenze se pak zobrazí přímo v profilu půjčovny lodí i ostatním zájemcům, kteří se na základě hodnocení mohou rozhodovat. Půjčovny lodí si toho jsou vědomi a proto mají zájem vám vyjít maximálně vstříc, aby vaším hodnocením dostaly další pozitivní referenci, která jim přivede nové zákazníky.

Pokud máte nějaké dotazy či požadavky, které jste se zde nedočetli a o nichž nevíte, zda jsou průchodné, zeptejte se firem přímo v průběhu nezávazné aukce. Pokud je jejich splnění alespoň trochu reálné, půjčovny vám rády vyhoví.

Školní vodácké výlety a školní vodácké kurzy je obyvkle potřeba rezervovat s dostatečným předstihem, jinak se může stát, že ty nejlepší termíny a nejlepší instruktoři budou obsazeni. Je jasné, že přesný počet účastníků je nejen u dětí ve větších skupinách těžké dopředu přesně určit, proto jej sdělte alespoň orientačně, aby bylo možné rezervovat odpovídající počet instruktorů.

Vyzkoušejte nezávaznou aukci školních výletů v rámci naší bezplatné vodácké služby.

Ahoj na vodě!
Váš tým Vodácisobě.cz